Свободна народна мисия, гр. Крефелд
Не е свързана с конфесии - независима - възвестяване на пълното Благовестие - некомерсиална - призната като обществено полезна
НачалоЗа изтегляне
български език
Мултимедиа
Крефелд Неделя 2024-07-07 / 10:00
Крефелд Неделя 2024-06-30 / 10:00
Крефелд Неделя 2024-06-02 / 10:00
Крефелд Неделя 2024-05-05 / 10:00
Литература
Вестник на Мисията - декември 2020
Вестник на Мисията - октомври 2017
Е.Франк - Към Църквата-невяста на Исус Христос
Е.Франк - ОТКРОВЕНИЕТО - Книга със седем печата?
У.М.Бранхам - Възстановяване на Невястата
У.М.Бранхам - ЕДЕМ НА САТАНАТА
Исус Христос е същият вчера днес и до века.( Евр.13:8)